üstteki resmin açıklamasını buraya bastır

ÜRÜNLER

Gelişen teknolojiyi yakalayarak üretilen ürünlerimizle her zaman en iyiyi hedefliyoruz.

Kabuk Soyucu

Kabuk Soyucu

Teknik Özellikler

GÖREVİ VE ÖZELLİKLERİ

Un ve irmik fabrikalarının temizleme kısımlarında buğdayın ön temizlenmesinde kavuz içerisindeki buğdayın ayıklanmasında, buğday üzerindeki kabuk ve sakalların temizlenmesinde kullanılır. Silolama tesislerinde de aynı amaçla kullanılabilir.

Yeni geliştirilen UMKS 40/85 modeli ile 1. ve 2. temizleme bölümünde yüksek verim düşük bakteri miktarı ve yüksek kapasite sağlanır.