üstteki resmin açıklamasını buraya bastır

ÜRÜNLER

Gelişen teknolojiyi yakalayarak üretilen ürünlerimizle her zaman en iyiyi hedefliyoruz.

Otomatik Tavlama Sistemi

Otomatik Tavlama Sistemi

Teknik Özellikler

SİSTEMİN GENEL ÖZELLİKLERİ

• Anlık olarak giren buğdayın neminin hektolitresisin ölçümü ve gösterimi
• Hedef neme göre gereken su debisinin hesaplanması
• Hesaplanan debi değerlerine göre suyun otomatik olarak katılması
• Buğdayın debi kontrol ünitesine bağlanarak buğday debi değişimlerine göre otomatik su katma
• Sistemde oluşan hatalara karşı alarm
• PLC kontrol ünitesine birden fazla nem hektolitre ölçüm ve control ünitesi bağlayabilme
• Sınıflandığı andan itibaren toplam harcanan su miktarının gösterimi